Odborné publikácie

Publikácie určené odborníkom profesionálne pôsobiacim v medicínskej oblasti.

Odborné publikácie

Počet produktov: 19

Zobrazuje sa 1-19 z 19 položiek

Aktívne filtre

Broncho-alveolárna laváž

Miloš Jeseňák, Peter Ďurdik, Martina Vašáková a kolektív

Cena 5,00 €

Manuál pre prax.

DIABETES MELLITUS

Viliam Mojto

Cena 24,00 €

Kniha poskytuje ucelený pohľad na praktické aspekty diabetológie, s ktorými sa každodenne stretávame pri starostlivosti o pacienta s diabetes mellitus. Umožňuje oboznámiť sa s diagnostikou, klasifikáciou a liečbou diabetes mellitus 1. a 2. typu.

Diabetes mellitus 1. typu a asociované autoimunitné ochorenia

Jarmila Vojtková, Miriam Čiljaková, Peter Bánovčin

Cena 10,00 €

Publikácia sa venuje základným charakteristikám autoimunitne podmieneného diabetu mellitu 1. typu, najčastejším asociovaným autoimunitným ochoreniam, ich možnou manifestáciou vo vzťahu k diabetu, vzájomným genetickým súvislostiam a tiež súčasným odporúčaniam ich skríningu.

Dyslipoproteinémia a ateroskleróza

Jozef Turay

Cena 14,00 €

Hlavný rizikový faktor v etiopatogenéze aterosklerózy a jej komplikácií je dyslipoproteinémia.

Encyklopédia oftalmológie

Anton Gerinec

Cena 40,00 €

Publikácia encyklopedickým a lexikónovým spôsobom s ilustratívnou fotodokumentáciou analyzuje na 456 stranách v širokých súvislostiach komplexnú náplň oftalmológie so stručným vysvetlením všetkých používaných odborných termínov týkajúcich sa okrem samotného odboru i všetkých súvisiacich vedných disciplín.

Hemoglobín a jeho choroby

Viera Fábryová, Peter Božek, Andrea Kollárová

Základná cena 9,00 € Cena 7,00 € -2,00 €

Uvedená publikácia reaguje na rýchlo sa meniacu geopolitickú situáciu v Európe, kedy s prílivom emigrantov z juhovýchodnej Ázie a Afriky sa mení aj genetická skladba európskej populácie. Týka sa to aj výskytu mutácií hemoglobínových génov, ktoré boli v Európe doteraz prakticky neznáme a ktoré sú často sprevádzané vážnym klinickým obrazom.

  • -2,00 €

HPV vírus

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Cena 30,00 €

Cieľom tejto monografie je poskytnúť komplexný a up-to-date pohľad na cervikálnu karcinogenézu – od biológie HPV vírusu, skríningové programy, diagnostiku až po liečbu. Ako vysokoškolská učebnica môže slúžiť nielen študentom medicíny ale aj ako komplexný materiál pre postgraduálne štúdium. Informovanosť odbornej verejnosti je základným kameňom v boji s HPV vírusom.

Manuál pre prácu primárneho pediatra I

MUDr. Elena Prokopová, JUDr. Ivan Humenik, PhD.

Cena 15,00 €

Publikácia Manuál pre primárneho pediatra I., bola vydaná pri príležitosti konania 4.dní primárnej pediatrie a prináša niekoľko noviniek do práce primárneho pediatra. Manuál je rozdelený na dve časti 1. Odbornú medicínsku a 2. Odbornú právnu časť.

Manuál pre prácu primárneho pediatria II

MUDr. Marta Špániková, MUDr. Elena Prokopová

Cena 15,00 €

Covid nás takmer pohltil. Ale ako zvyknem hovoriť – slovenský lekár si vždy pomôže a poradí so všetkými ťažkosťami. Tak aj v tejto situácii musíme ísť ďalej, venovať sa všetkým oblastiam našej práce, všetkým problémom našich malých pacientov. Preto sme do programu konferencie aj do obsahu manuálu zaradili informácie z oblastí, ktoré sú naším chlebom každodenným či už v oblasti odborného zamerania našej činnosti, ale aj mimomedicínskej oblasti našej práce.

Manuál pre prácu primárneho pediatria III

MUDr. Elena Prokopová, MUDr. Branislav Chrenka

Cena 15,00 €

Pri známej epidemiologickej situácii na Ukrajine, kde sa stále vyskytujú infekčné ochorenia, ako sú tuberkulóza, osýpky, dokonca aj detská obrna, nehovoriac o zvýšenom výskyte HIV, si nemôžeme dovoliť poslať do našich detských kolektívov deti, o ktorých nič nevieme. Pred vstupom do našich škôl a škôlok musíme zhodnotiť ich zdravotný stav, anamnézu, niektoré majú závažné základné ochorenia, potrebujú pokračovať v liečbe.

Manuál pre prácu primárneho pediatria IV.

MUDr. Elena Prokopová, MUDr. Branislav Chrenka

Cena 15,00 €

Publikácia Manuál pre prácu primárneho pediatra IV., bola vydaná pri príležitosti konania podujatia 7. Dni primárnej pediatrie a prináša niekoľko ďalších noviniek do práce primárneho pediatra.

  • Nové

Manuál školy otoskopovania

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH a kolektív Detskej...

Cena 15,00 €

Predstavujeme Vám novú publikáciu, ktorá obsahuje prezentácie z online webináru Škola otoskopovania, ktorý sa konal dňa 11. 11. 2021. MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH ako prednášajúca orientovala kurz pre pediatrov primárneho kontaktu.

Melanómy oka a očných adnexov

Alena Furdová a kolektív

Cena 25,00 €

Vnútroočné melanómy a melanómy pomocných orgánov oka, ktoré môžu vychádzať aj z mihalníc a spojovky, ohrozujú nielen zrak, ale i život človeka.

Moderná pediatrická propedeutika

Miloš Jeseňák, Ľubica Jakušová, Peter Ďurdík, Zuzana Rennerová,...

Cena 60,00 €

Moderná pediatrická propedeutika prináša doposiaľ najkomplexnejší pohľad na vyšetrenie detského pacienta vo všetkých vekových kategóriách a v kontexte všetkých medicínskych odborov, a to tak internistických ako aj chirurgických. 

Myómy maternice

Mikuláš Redecha

Základná cena 18,00 € Cena 14,00 € -4,00 €

Kniha Myómy maternice komplexne opisuje aktuálny pohľad na problematiku myómov u žien. Ide síce o benígne, no kvalitu života výrazne zhoršujúce ochorenie, ktoré postihuje takmer 40 % žien.

  • -4,00 €

Pôrodníctvo

Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D. a kolektív

Cena 160,00 €

Kniha kladie dôraz nielen na učebnicové texty pre štúdium pôrodníctva, ale je aj podrobným opisom fyziologických procesov v tehotnosti, priebehu najčastejších ochorení u tehotných a farmakologickej problematiky v tehotnosti a pri dojčení. Je dôležitým zdrojom informácií pre všetkých lekárov, ktorí sa v každodennej praxi stretávajú s tehotnými ženami a ich zdravotnými problémami.

Splanchnická cirkulácia novorodencov

Katarína Maťašová

Základná cena 15,00 € Cena 9,00 € -6,00 €

Publikácia je po všetkých stránkach kvalitná a dosahuje vysokú vedeckú, odbornú aj didaktickú úroveň. Prispieva k objasneniu hemodynamických zmien, ktoré sa odohrávajú v splanchnickej cirkulácii u plodov na konci tehotnosti a u zdravých novorodencov počas prvých 72. hodín života.

  • -6,00 €

Vrodené poruchy imunity

Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin a kolektív

Základná cena 27,00 € Cena 25,00 € -2,00 €

Rozsiahla monografia slovensko-českého kolektívu popredných odborníkov z oblasti vrodených porúch imunity prináša aktuálny pohľad na jednotlivé aspekty klinického manažmentu pacientov s vrodenými poruchami imunity v kontexte najnovším poznatkov.

  • -2,00 €

Žilová trombóza a pľúcna embólia

Anna Remková a kolektív

Základná cena 20,00 € Cena 15,00 € -5,00 €

V odbore vnútorné choroby, ako integrujúcom odbore ostatných nadstavbových pododborov, sa objavilo množstvo nových poznatkov v patogenéze, epidemiológii, diagnostike i v liečbe, a to všetko v relatívne krátkom časovom období. Viaceré z nich našli svoj odraz v medzinárodných i národných odporúčaniach. Tieto nové poznatky, celkom logicky, majú svoj odraz v klinickej praxi. Nová knižná monografia v oblasti žilovej trombózy a pľúcnej embólie ich následne podrobne, prehľadne a zrozumiteľne rozoberá. 

  • -5,00 €