Pôrodníctvo

AUTOR: Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D. a kolektív

Kniha kladie dôraz nielen na učebnicové texty pre štúdium pôrodníctva, ale je aj podrobným opisom fyziologických procesov v tehotnosti, priebehu najčastejších ochorení u tehotných a farmakologickej problematiky v tehotnosti a pri dojčení. Je dôležitým zdrojom informácií pre všetkých lekárov, ktorí sa v každodennej praxi stretávajú s tehotnými ženami a ich zdravotnými problémami.

160,00 €
S DPH
Množstvo
  ihneď k odberu

RECENZIE:

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Ide o jednoznačne výnimočnú publikáciu v našom odbore, kedy sa zostavovateľovi a autorovi zásadných pôrodníckych kapitol podarilo za pomoci 85 spoluautorov vytvoriť impozantnú učebnicu pôrodníctva, ktorá zahrňuje všetko o pôrode ale aj všetko v príbuzných odboroch.

Snahou autorov tejto učebnice je podporiť zvrátenie trendu neinformovanej diskusie o pôrodníctve, a poukázať na fakt, že možno bezpečne a prirodzene previesť drvivú väčšinu žien ich prvým pôrodom tak, aby mali na neho pozitívne spomienky a minimálne zdravotné ale aj psychické následky. Veríme, že už žiadnu nízkorizikovú rodičku v súčasnej dobe nepostihne kontinuálny monitoring a ležanie na chrbte celú I. dobu pôrodnú, netrpezlivosť a oxytocín podávaný takmer rutinne a bez infúznej pumpy, opakované vaginálne vyšetrovanie rôznymi anonymnými zdravotníkmi, dlhodobé hladovanie a zákaz príjmu tekutín, rutinná kristellerova expresia a rutinná epiziotómia. Že indukcie pôrodu sa nebudú riadiť sviatkami a dovolenkou pôrodníka. Že lekári jasne rozpoznajú dolores praesagientes od aktívnej fázy pôrodu a hlavne, že pôrodné asistentky sa znovu vrátia k plnej starostlivosti o nízkorizikové rodičky.

Snaha napomôcť udržať adekvátnu frekvenciu cisárskych rezov na slovenských pôrodniciach je jednou z hlavných ambícií tejto učebnice.

Verím, že vydanie Pôrodníctva spolu s vydaním štandardov Ministerstva zdravotníctva, ktoré jasne definujú čo v pôrodníctve na Slovensku podporujeme a čo nie zabezpečia ďalší a rýchlejší posun v úrovni pôrodníctva u nás.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Připravovaná publikace týmu prof. Záhumenského představuje nové dílo v tradici již dříve vydávaných skvělých učebnic slovenských porodníků.

Kniha je rozsahem velmi impozantní a působí dojmem obsáhlého díla zahrnujícího tradiční porodnické postupy a léčbu, ale také nejnovější vědecké poznatky a názory.

Učebnice si po obsahové stránce najde příznivce jak v řadách studentů medicíny, tak i mezi porodními asistentkami a erudovanými lékaři.

Členění kapitol představuje logický systém a je pro čtenáře srozumitelné. Bohatá obrazová a ilustrační dokumentace velmi dobře usnadňuje orientaci v textu. Vysoce hodnotím zařazení i někdy opomíjených kapitol z oblasti anatomie, fyziologie a základních perinatologických pojmů a statistiky.

V rámci jednotlivých kapitol je odborná problematika podávána na velmi vysoké odborné úrovni a hlavnímu autorovi knihy se podařilo sjednotit stylistiku textu kapitol od jednotlivých autorů tak, aby nepůsobil text rušivě. Kolektiv autorů zaručuje vysokou odbornou úroveň publikace a skládá se z renomovaných lékařů nejen z oboru porodnictví a gynekologie.

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Jedná se o první učebnici porodnictví psanou ve slovenštině po pádu minulého režimu. Pro slovenské studenty lékařských fakult a lékaře v přípravě na atestaci tak skončila éra přípravy z „vybraných kapitol“ a skript či z česky psaných učebnic porodnictví.

Nová učebnice porodnictví je rozsáhlá, celkově má více než 1200 stran. Autorský kolektiv čítá, kromě hlavního autora – profesora Záhumenského, úctyhodný počet 85 spoluautorů. Učebnice má specifickou strukturu textu. Na začátku každé kapitoly je souhrn podstatných myšlenek uvedený v krátkých bodech. Na konci některých kapitol jsou navíc přidány „Skúsenosti z praxe“ ve formě zajímavých kazuistik, praktických postupů autora/ů kapitoly či hlavního autora knihy či analýza jejich vlastních dat.

Veliký důraz je v nové učebnici porodnictví je kladen zejména na tři oblasti: i) ultrazvukovou diagnostiku, ii) chronické onemocnění v těhotenství, a iii) vedení porodu a péči o ženu na porodním sálu. Kapitola věnující se ultrazvukové prenatální diagnostice je napsána týmem profesora Dankovčíka z Košic a je přehledně rozdělená dle jednotlivých trimestrů a orgánových systémů. Nechybí zde i popis konkrétních diagnostických postupů při odhalování některých vývojových vad, jakož i popis postupu fetální echokardiografie ve II. trimestru. Hraniční mezioborové kapitoly psali renomovaní odborníci z jednotlivých specializací. Je nutné zmínit kapitolu o léčbě a profylaxi hluboké žilní trombózy s velice kritickým pohledem na podávaní nízkomolekulárního heparinu v těhotenství z různých indikací, na základě recentně publikovaných studií. Velmi podrobně jsou v knize rozebrány specifika farmakoterapie v těhotenství i v období laktace. Kapitoly věnující se porodu a o možnostech řešení různých typů patologií porodu jsou napsány hlavním autorem knihy. Autor v této časti učebnice klade důraz na fyziologické procesy v průběhu jednotlivých porodních dob, jakož i na možnosti, jak je podpořit a vyhnout se postupům vedoucím k iatrogennímu zatížení rodičky. Velkou pozornost věnuje hlavní autor textu o možnostech zachování adekvátní frekvence císařských řezů na pracovišti. Kapitolu o vaginálním porodu po císařském řezu je napsána primářem MUDr. Peter Kaščákem, který se této problematice dlouhodobě věnuje.

Poslední třináctá kapitola má poněkud odlišnou strukturu, podkapitoly neobsahují souhrny a do textu jsou vložené citace různých právních dokumentů. Jedná se o texty z hraničních oborů, psychologie, etiky, práva, soudního lékařství a podobně. Zajímavým obohacením je podkapitola věnující se bezpečnosti pacientek na porodnicích a prevenci pochybení při poskytování zdravotní péče. Na Slovensku (a nejenom tam) momentálně probíhá diskuse o „humanizaci“ porodnických pracovišť, proto nechybí možno i kontroverzní kapitola napsána lidskoprávní aktivistkou o ochraně lidských práv v souvislosti s porodnickou péčí.

Učebnice také obsahuje řadu checklistů, algoritmů a dotazníků které mohou sloužit pro praktické využití či jako motivace gynekologicko-porodnická pracoviště.

PÔROD

Vlastnosti produktu

AUTOR
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D. a kolektív
JAZYK
Slovenský
POČET STRÁN
1248
VYDAVATEĽ
A-medi management, s.r.o.
ROK VYDANIA
2022
ROZMERY
210 x 297 mm
TYP VÄZBY
Tvrdá

Doplnkové údaje

Nové
9788089797721

podobné produkty