Encyklopédia oftalmológie

AUTOR: Anton Gerinec

Publikácia encyklopedickým a lexikónovým spôsobom s ilustratívnou fotodokumentáciou analyzuje na 456 stranách v širokých súvislostiach komplexnú náplň oftalmológie so stručným vysvetlením všetkých používaných odborných termínov týkajúcich sa okrem samotného odboru i všetkých súvisiacich vedných disciplín.

40,00 €
S DPH
Množstvo
  ihneď k odberu

Publikácia encyklopedickým a lexikónovým spôsobom s ilustratívnou fotodokumentáciou analyzuje na 456 stranách v širokých súvislostiach komplexnú náplň oftalmológie so stručným vysvetlením všetkých používaných odborných termínov týkajúcich sa okrem samotného odboru i všetkých súvisiacich vedných disciplín. Po krátkom predslove, úvode a veršovanom "Hymnuse na oftalmológiu" nasledujú 4 základné kapitoly.

Prvá kapitola sa zaoberá oftalmologickou fyziológiou t.z. normou. Predostiera podrobnú anatómiu, histológiu a elektrónovú mikroskopiu zrakového aparátu v exaktnej latinskej mutácii s adekvátnym slovenským prekladom. V ďalšej časti kapitoly autor rozoberá v abecednom usporiadaní všetky dôležité pojmy, termíny a poznatky oftalmologickej fyziológie, biofyziky, biochémie, embryológie a fylogenézy s patričným stručným vysvetlením každého odborného termínu.

V druhej kapitole je vlastná oftalmológia s vymenovanými všetkými súčasnými diagnostickými metódami, chorobnými nozologickými jednotkami a liečbou. Výnimočná pozornosť je venovaná najnovším génovým mutáciam mnohých chorôb. V kapitole je analyzované spektrum všetkých symptómov ochorení, na ktorý nadväzuje súbor všetkých chorobných jednotiek oka podľa jednotlivých štruktúr oka ako i systémových chorôb s oftalmologickou manifestáciou. Ochorenie každej štruktúry oka je klasifikované na podskupiny vrodené, zápalové,dystroficko-degeneratívne, tumorózne a systémové. Každé ochorenie oka má taktiež heslovité vysvetlenie. Kapitola je ukončená prehľadom konzervatívnej a chirurgickej liečby celého spektra chorôb i s vymenovaním prístrojovej techniky a chirurgického inštrumentária.

Tretia kapitola charakterizuje abecedne stovky dôležitých osobností medicíny a oftalmológie, ktorí za takmer 3000 rokov prispeli k rozvoju odboru, vedy a písomníctva.

Štvrtá kapitola prezentuje niektoré súčasné dôležité oftalmologické dokumenty, najmä kritériá špecializačných skúšok, koncepciu oftalmológie, DRG a bodovník.

Publikácia predstavuje integrujúci pohľad na všetky atribúty oftalmológie súčasnosti i minulosti s presahom do iných súvisiacich disciplín a zdôrazňuje a popisuje exaktnú terminológiu. Komplexné chápanie odboru a správna medicínska terminológia je istou slabinou oftalmológov súčasnosti. Monografia má preto snahu podať problematiku komplexne v encyklopedickom rozsahu lexikónovým spôsobom a taktiež definovaním správnej terminológie zlepšiť verbálny a písomný prejav lekára. Tento koncept publikácie môže znamenať výraznú pomoc a isté vademecum nielen pre oftalmológa, ale i ostatných záujemcov o tento medicínsky odbor.

EO

Vlastnosti produktu

AUTOR
Anton Gerinec
JAZYK
slovenčina
POČET STRÁN
456
VYDAVATEĽ
A-medi management, s.r.o.
ROK VYDANIA
2021
ROZMERY
167 x 224 mm
TYP VÄZBY
Tvrdá

Doplnkové údaje

Nové
9788089797622

podobné produkty